Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
KOPECKÝ & Partners,
advokátní kancelář, s.r.o.

kontakt

KOPECKÝ & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
Zlatnická 1582/10
110 00 Praha 1 – Nové Město
tel.: +420 241 412 948
tel. pro sjednání schůzky: +420 607 045 269
mobil: +420 736 656 500
email: kopecky@ak-kopecky.cz, office@ak-kopecky.cz

služby

Poskytujeme komplexní právní služby v rámci širokého spektra generální praxe. Jsme schopni Vám připravit celkové právní řešení Vašeho problému, ať již se jedná o problematiku obchodních společností, obchodních a občanskoprávních smluv a sporů, insolvencí, práva nemovitostí, rozvodů včetně úpravy poměrů k nezletilým a vypořádání společného jmění, nebo správních a přestupkových řízení.

Zaměřujeme se také na obhajobu v trestních věcech, kdy někteří z nás jsou v oboru trestního práva činní rovněž na akademické půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Jsme členy Unie Obhájců.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

o nás

JUDR. ADAM KOPECKÝ, LL.M., ADVOKÁT

Jsem zakládajícím partnerem kanceláře. Zaměřuji se zejména na trestní právo, a to hlavně na obhajobu obviněného v trestním řízení. V rámci své praxe se věnuji především obsáhlejším případům hospodářské kriminality u specifické trestné činnosti všech typů podvodů (obecný, pojistný, dotační, úvěrový) a hospodářských trestných činů včetně daňových a souvisejících s veřejnými zakázkami.

Nicméně mám zkušenosti a jsem schopen poskytovat právní služby i v dalších oblastech práva, kdy se specializuji na složitější právní spory a litigaci (sporná řízení před všemi stupni soudů).

Jsem členem Unie Obhájců.

Vzdělání:

 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy, JUDr.
 • Université Sorbonne – Pantheon – Assas, Paris 2, LL.M.

Jazykové znalosti:

 • angličtina
 • francouzština
 • ruština

Mgr. Petr Škadra, advokát

Během svého působení v advokacii získal zkušenosti ve všech významných právních oborech. Specializuje se na občanské právo, soudní řízení civilní, insolvenční a exekuční právo.

Vzdělání:

 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Mgr.

Jazykové znalosti:

 • angličtina

JUDr. Alena Tibitanzlová, advokátní koncipientka

Specializací JUDr. Aleny Tibitanzlové je zejména trestní právo, kdy mimo svou činnost v advokacii působí také na akademické půdě jako interní doktorandka na katedře trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde vede semináře trestního práva, je členem řešitelských týmů několika vědeckých projektů, aktivně se účastní vědeckých konferencí a je autorkou mnoha odborných článků a kapitol odborných publikací.

Vzdělání:

 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy, JUDr.

Jazykové znalosti:

 • angličtina
 • němčina

JUDr. Sylva Skočková, advokátka

JUDr. Sylva Skočková, ve sdružení KAUCKÝ & SKOČKOVÁ, je externě spolupracující advokátkou naší kanceláře. Je specialistkou zejména v oblasti práva obchodních společností, kde dokáže poskytnout své cenné rady a zkušenosti nejenom v rámci běžných korporátních změn (valné hromady, změny statutárních orgánů, převody podílů atd.), ale také při složitých obchodech, fúzích a akvizicích. Stejně tak má bohaté zkušenosti v právu nemovitostí, kdy se podílela na mnoha náročných a vysoce objemových transakcích a projektech.

Jazykové znalosti:

 • angličtina
 

Lenka Nováková, asistenka

 

Barbora Ambrožová, asistentka

ceník

Stanovení odměny a náhrady hotových výdajů je závislé na specifických okolnostech každého konkrétního případu a je sjednáváno individuálně, a to zpravidla hodinovou sazbou od 2000 do 3500 Kč + DPH.

Jsme plátci DPH.

Lze rovněž sjednat možnost odměny formou měsíčního paušálu, v případě pravidelné spolupráce.

Za situace, že není uzavřena smlouva o odměně a náhradě hotových výdajů, odměna a náhrada hotových výdajů se řídí dle advokátního tarifu č. 177/1996 Sb.

Subjektem příslušným pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem je Česká advokátní komora; více informací naleznete zde.

Pro sjednání schůzky se na nás můžete obrátit telefonicky nebo prostřednictvím emailu, který naleznete na záložce Kontakt.

články

Zásada „in dubio pro reo“ je jednou ze stěžejních zásad českého, resp. evropsko-kontinentálního trestního procesu. Jejím obsahem je pravidlo, že je vždy nutno v případě pochybností o zjištěném skutkovém stavu přiklonit se ke skutkové verzi pro obviněného příznivější. Tato se uplatní pouze u otázek skutkových, u otázek právních platí, že soud zná právo.[1] Uvedená zásada je integrální součástí širšího principu presumpce neviny jako jednoho ze základních postulátů trestního procesu zakotveného nejen v trestních předpisech v § 2 odst. 2 TrŘ, ale také v rovině ústavní v čl. 40 odst. 2 Listiny a panevropské čl. 6 odst. 2 Úmluvy.

Více na epravo.cz v článku MOŽNOSTI OBHAJOBY VE VYUŽITÍ ZÁSADY IN DUBIO PRO REO V ŘÍZENÍ PROTI UPRCHLÉMU

V deníku Mladá Fronta Dnes vyšel dne 27. ledna 2016 článek nazvaný „Firma smí číst vaše e-maily“. Do toho článku jsem přispěl svými názory.

Kdo mi dá hlas, dostane tisíc korun a testy DNA k tomu, slibuje voličům kandidát do Senátu

V článku na zpravodajském serveru aktualne.cz jsem se vyjadřoval ohledně mantinelů volebního práva do Parlamentu ČR a problematiky možného „kupčení“ s hlasy voličů. Více v článku Kdo mi dá hlas. Ve volebním obvodu Pardubice Emanuel Žďárský slibuje svým voličům, že jim v případě svého zvolení vyplatí tisíc korun a zajistí zdarma genetické testy. Na vyplacení odměny chce využít svůj senátorský plat, který prý v případě výhry celý rozdá.

Více v článku Kdo mi dá hlas.

Vyjadřuji se ohledně svého ustanovení ex offo ve věci trestního řízení proti uprchlému obviněnému podezřelému z účasti na teroristické skupině, viz. minuta 2:12

http://play.iprima.cz/zpravy-ftv-prima/zpravy-ftv-prima-123

Naše kancelář pomáhá pozůstalým domoci se spravedlnosti v případu vraždy ve Varnsdorfu.

http://tn.nova.cz/clanek/prokleti-jaroslav-prisel-o-syna-i-sestrenici-oba-mu-zavrazdili.html

Vyjadřujeme se ohledně některých zvláštností případu, ve kterém vystupujeme jako obhájci. Viz. 0:59 min.

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/o-byvalou-ministryni-benesovou-se-zajima-inspekce-kvuli-vydani-podnikatele-do-ruska-43046