imagePreviewZásada „in dubio pro reo“ je jednou ze stěžejních zásad českého, resp. evropsko-kontinentálního trestního procesu. Jejím obsahem je pravidlo, že je vždy nutno v případě pochybností o zjištěném skutkovém stavu přiklonit se ke skutkové verzi pro obviněného příznivější. Tato se uplatní pouze u otázek skutkových, u otázek právních platí, že soud zná právo.[1] Uvedená zásada je integrální součástí širšího principu presumpce neviny jako jednoho ze základních postulátů trestního procesu zakotveného nejen v trestních předpisech v § 2 odst. 2 TrŘ, ale také v rovině ústavní v čl. 40 odst. 2 Listiny a panevropské čl. 6 odst. 2 Úmluvy.

Více na epravo.cz v článku MOŽNOSTI OBHAJOBY VE VYUŽITÍ ZÁSADY IN DUBIO PRO REO V ŘÍZENÍ PROTI UPRCHLÉMU

 

 


V deníku Mladá Fronta Dnes vyšel dne  27. ledna 2016 článek nazvaný „Firma smí číst vaše e-maily“. Do toho článku jsem přispěl svými názory.

20160203_172500 20160203_172439

 

 

 

 

 

 


Kdo mi dá hlas, dostane tisíc korun a testy DNA k tomu, slibuje voličům kandidát do Senátu

V článku na zpravodajském serveru aktualne.cz jsem se vyjadřoval ohledně mantinelů volebního práva do Parlamentu ČR a problematiky možného „kupčení“ s hlasy voličů. Více v článku Kdo mi dá hlas. Ve volebním obvodu Pardubice Emanuel Žďárský slibuje svým voličům, že jim v případě svého zvolení vyplatí tisíc korun a zajistí zdarma genetické testy. Na vyplacení odměny chce využít svůj senátorský plat, který prý v případě výhry celý rozdá.

Více na na zpravy.aktualne.cz v článku Kdo mi dá hlas, dostane tisíc korun a testy DNA k tomu, slibuje voličům kandidát do Senátu