Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookies. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
KOPECKÝ & Partners,
advokátní kancelář, s.r.o.

kontakt

KOPECKÝ & Partners, advokátní kancelář, s.r.o.
Zlatnická 1582/10
110 00 Praha 1 – Nové Město
tel.: +420 241 412 948
tel. pro sjednání schůzky: +420 607 045 269
mobil: +420 736 656 500
email: kopecky@ak-kopecky.cz, office@ak-kopecky.cz

služby

Poskytujeme komplexní právní služby v rámci širokého spektra generální praxe. Jsme schopni Vám připravit celkové právní řešení Vašeho problému, ať již se jedná o problematiku obchodních společností, obchodních a občanskoprávních smluv a sporů, insolvencí, práva nemovitostí, rozvodů včetně úpravy poměrů k nezletilým a vypořádání společného jmění, nebo správních a přestupkových řízení.

Zaměřujeme se také na obhajobu v trestních věcech, kdy někteří z nás jsou v oboru trestního práva činní rovněž na akademické půdě Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Jsme členy Unie Obhájců.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

o nás

JUDR. ADAM KOPECKÝ, LL.M., ADVOKÁT

Jsem zakládajícím partnerem kanceláře. Zaměřuji se ponejvíce na trestní právo, a to hlavně na obhajobu obviněného v trestním řízení. V rámci své praxe se věnuji zejména obsáhlejším případům hospodářské kriminality u specifické trestní činnosti všech typů podvodů (obecný, pojistný, dotační, úvěrový) a hospodářských trestných činů včetně daňových a souvisejících s veřejnými zakázkami.

Nicméně mám zkušenosti a jsem schopen poskytovat právní služby i v dalších oblastech práva, kdy se specializuji na složitější právní spory a litigaci (sporná řízení před všemi stupni soudů).

Jsem členem Unie Obhájců.

Vzdělání:

 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, JUDr.
 • Université Sorbonne – Pantheon – Assas, Paris 2, LL.M.

Jazykové znalosti:

 • angličtina
 • francouzština
 • ruština

Mgr. Petr Škadra, advokát

Během svého působení v advokacii získal zkušenosti ve všech významných právních oborech. Specializuje se na občanské právo, soudní řízení civilní, insolvenční a exekuční právo.

Vzdělání:

 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Mgr.

Jazykové znalosti:

 • angličtina

JUDr. Alena Tibitanzlová, advokátní koncipientka

Specializací JUDr. Aleny Tibitanzlové je zejména trestní právo, kdy mimo svou činnost v advokacii působí také na akademické půdě jako interní doktorandka na katedře trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde vede semináře trestního práva, je členem řešitelských týmů několika vědeckých projektů, aktivně se účastní vědeckých konferencí a je autorkou mnoha odborných článků a kapitol odborných publikací.

Vzdělání:

 • Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, JUDr.

Jazykové znalosti:

 • angličtina
 • němčina

JUDr. Sylva Skočková, advokátka

JUDr. Sylva Skočková, ve sdružení KAUCKÝ & SKOČKOVÁ, je externě spolupracující advokátkou naší kanceláře. Je specialistkou zejména v oblasti práva obchodních společností, kde dokáže poskytnout své cenné rady a zkušenosti nejenom v rámci běžných korporátních změn (valné hromady, změny statutárních orgánů, převody podílů atd.), ale také při složitých obchodech, fúzích a akvizicích. Stejně tak má bohaté zkušenosti v právu nemovitostí, kdy se podílela na mnoha náročných a vysoce objemových transakcích a projektech.

Jazykové znalosti:

 • angličtina
 

Lenka Nováková, asistenka

 

Barbora Ambrožová, asistentka

 

Jana Růžičková, účetní

ceník

Stanovení odměny a náhrady hotových výdajů je závislé na specifických okolnostech každého konkrétního případu a je sjednáváno individuálně, a to zpravidla hodinovou sazbou od 2000 do 3500 Kč + DPH.

Jsme plátci DPH.

Lze rovněž sjednat možnost odměny formou měsíčního paušálu, v případě pravidelné spolupráce.

Za situace, že není uzavřena smlouva o odměně a náhradě hotových výdajů, odměna a náhrada hotových výdajů se řídí dle advokátního tarifu č. 177/1996 Sb.

Subjektem příslušným pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem je Česká advokátní komora; více informací naleznete zde.

Pro sjednání schůzky se na nás můžete obrátit telefonem nebo mailem, který naleznete na záložce Kontakt.