Stanovení odměny a náhrady hotových výdajů je závislé na specifických okolnostech každého konkrétního případu a je sjednáváno individuálně. Ve výjimečných případech typu prokazatelné sociální nouze způsobené jednáním protistrany, např. u ublížení na zdraví při dopravní nehodě, lze smluvit nižší než obvyklou sazbu.

Pro sjednání schůzky se na mě můžete obrátit telefonem nebo mailem, který naleznete na záložce Kontakt.

V případě, že není uzavřena smlouva o odměně a náhradě hotových výdajů, odměna a náhrada hotových výdajů se řídí dle advokátního tarifu č. 177/1996 Sb.