JUDr. Adam Kopecký, LL.M., advokát


Jsem absolventem Právnické fakulty ZČU, kde jsem v roce 2010 získal titul Mgr. Poté jsem započal svojí praxi na poli vymáhání pohledávek a exekucí jako exekutorský koncipient. Následně jsem přestoupil do advokacie, kde jsem působil v několika předních pražských advokátních kancelářích a obohatil své zkušenosti zejména v oblasti civilních sporů a obhajoby v trestním řízení. Díky různorodosti advokátního prostředí jsem měl možnost získat poznatky v dalších odvětvích práva, zejména civilního a insolvenčního. Rovněž mám zkušenosti s právem korporátním, směnečným a šekovým, správním, přestupkovým, rodinným i právem nemovistostí. Moji osobní doménou je pak trestní právo, zejména obhajoba obviněného v trestním řízení.

Po úspěšném absolvování advokátních zkoušek a dalším působení v advokacii jsem byl přijat ke studiu v Paříži na Université Sorbonne – Pantheon – Assas, Paris 2, kde jsem v roce 2015 získal titul LL.M.

Následně jsem v roce 2016 úspěšně složil rigorózní zkoušku na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a jsem oprávněn užívat titul JUDr.


Jsem členem Unie obhájců ČR

Jazykové znalosti:
angličtina
francouzština

 

Představuji novou posilu týmu


Mgr. Petr Škadra, advokátní koncipient

Mgr. Petr Škadra je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 2014 získal titul Mgr. Ještě během studia působil jako právní asistent ve významné pražské mezinárodní advokátní kanceláři. Po absolvování právnické fakulty působil přes dva roky v další prestižní advokátní kanceláři jako advokátní koncipient. Od dubna 2016 působí jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři JUDr. Adama Kopeckého, LL.M., advokáta.

Během svého působení v advokacii získal zkušenosti ve všech významných právních oborech. Specializuje se na občanské právo, soudní řízení civilní, insolvenční a exekuční právo.

Jazykové znalosti:
angličtina

 

Mgr. Petra Němcová, advokátka

Po úspěšném absolutoriu Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze započala svou praxi ve státní správě, nicméně brzy se přesunula do advokacie, kde lépe vynikne její pečlivost a cit pro detaily. Již v rámci své advokátní praxe působila v prestižní advokátní kanceláři, kde se zaměřovala zejména na smluvní agendu a právo nemovitostí.

Jako advokátka má hlubší znalosti platného práva a je schopna poskytovat své služby v celé šíři generální praxe. Její specializací je pak občanské a obchodní smluvní právo, rodinné právo a právo nemovitostí.