JUDr. Adam Kopecký, LL.M., advokát


Jsem absolventem Právnické fakulty ZČU, kde jsem v roce 2010 získal titul Mgr. Poté jsem započal svojí praxi na poli vymáhání pohledávek a exekucí jako exekutorský koncipient. Následně jsem přestoupil do advokacie, kde jsem působil v několika předních pražských advokátních kancelářích a obohatil své zkušenosti zejména v oblasti civilních sporů a obhajoby v trestním řízení. Díky různorodosti advokátního prostředí jsem měl možnost získat poznatky v dalších odvětvích práva, zejména civilního a insolvenčního. Rovněž mám zkušenosti s právem korporátním, směnečným a šekovým, správním, přestupkovým, rodinným i právem nemovistostí. Moji osobní doménou je pak trestní právo, zejména obhajoba obviněného v trestním řízení.

Po úspěšném absolvování advokátních zkoušek a dalším působení v advokacii jsem byl přijat ke studiu v Paříži na Université Sorbonne – Pantheon – Assas, Paris 2, kde jsem v roce 2015 získal titul LL.M.

Následně jsem v roce 2016 úspěšně složil rigorózní zkoušku na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a jsem oprávněn užívat titul JUDr.


Jsem členem Unie obhájců ČR

Jazykové znalosti:
angličtina
francouzština

 


Mgr. Petr Škadra, advokát

Mgr. Petr Škadra je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde v roce 2014 získal titul Mgr. Ještě během studia působil jako právní asistent ve významné pražské mezinárodní advokátní kanceláři. Po absolvování právnické fakulty působil přes dva roky v další prestižní advokátní kanceláři jako advokátní koncipient. Od dubna 2016 působí jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři JUDr. Adama Kopeckého, LL.M., advokáta.

Během svého působení v advokacii získal zkušenosti ve všech významných právních oborech. Specializuje se na občanské právo, soudní řízení civilní, insolvenční a exekuční právo.

Jazykové znalosti:
angličtina

 

JUDr. Alena Tibitanzlová, advokátní koncipientka

JUDr. Alena Tibitanzlová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde v roce 2015 získala titul Mgr. (specializační modul trestní právo, kriminalistika, kriminologie), následně pak v roce 2016 titul JUDr. (obor trestní právo hmotné a procesní). Od roku 2015 dále působí na katedře trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy jako interní doktorandka (obor trestní právo, kriminalistika, kriminologie), na které vede semináře trestního práva hmotného, je členem řešitelských týmů několika vědeckých projektů, aktivně se účastní vědeckých konferencí a je autorkou mnoha odborných článků a kapitol odborných publikací. Po absolvování Právnické fakulty působila JUDr. Alena Tibitanzlová jako advokátní koncipientka v jedné z pražských advokátních kanceláří, ve které se specializovala na agendu trestního práva, poté jako asistentka soudce na trestním úseku Obvodního soudu pro Prahu 5. Od roku 2017 je advokátní koncipientkou v naší advokátní kanceláři.

Specializuje se zejména na trestní právo.

Jazykové znalosti:
angličtina