Díky vynikající obhajobě a cenným radám pana advokáta při mém trestním stíhání jsem dosáhl dřívějšího propuštění z vazby. – Radek Č.

Pan Kopecký mě poučil o možnosti odklonu v trestním řízení a v rámci mé obhajoby mi dopomohl k dosažení podmíněného zastavení trestního stíhání. – Jiří M.

V rámci zastoupení jsme dosáhli lepšího uspokojení jako věřitele v insolvenčním řízení. – E. s.r.o.

Chtěla bych poděkovat panu advokátovi za celkové řešení vypořádání zaniklého společného jmění po rozvodu manželství. – Jaroslava M.

Revize a vylepšení naší smluvní dokumentace nám předešlo případným soudním sporům a pomohlo našemu podnikání. – N. s.r.o.